Home / hutang / Jaminan / BERWAKIL

BERWAKIL

BERWAKIL

Berwakil ialah menyerahkan pekerjaan yang dikerjakan kepada yang lain,agar dikerjakannya[wakil]semasa hidupnya[yang berwakil].

Hukum berwakilitu sunat,kadang2 wajib kalau terpaksa;haram kalau pekerjaan yang diwakilkan itu pekerjaan yang haram,dan makruh kalau pekerjaan itu makruh.

Firman Allah SWT:

‘’ Dan Demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)”. mereka menjawab: “Kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. Berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.[Al-Kahfi:19]

RUKUN BERWAKIL

  1. Ada yang berwakil dan wakil.Keduanya hendaklah memang sah mengerjakan pekerjaan itu dengan sendirinya[untuk setiap pekerjaan yang boleh dikerjakannya sendiri,dia boleh berwakil untuk mengerjakannya,dan dia boleh menjadi wakil pada pekerjaan lain].Oleh karenanya,anak kecil atau orang gila tidak sah berwakil dan tidak sah pula menjadi wakil.
  2. Ada pekerjaan yang diserahkan,syaratnya:
  3. Pekerjaan itu boleh digantikan oleh orang lain.Karena itu tidak sah berwakil untuk mengerjakan ibadah.
  4. Pekerjaan itu telah menjadi kepunyaan yang berwakil sewaktu dia berwakil.Oleh sebab itu,tidak sah berwakil menjual barang yang belum dimilikinya.
  5. Pekerjaan itu diketahui.
  6. Keadaan lafadz hendaklah kalimat yang menunjukkan ridha yang berwakil.Tidak disyaratkan lafadz kabul[jawab]karena berwakil termasuk hukum memperbolehkan sesuatu.

Yang menjadi wakil tidak boleh berwakil pula kepada orang lain,kecuali dengan izin dari yang berwakil atau karena terpaksa.

Berwakil akadyang tidak mesti diteruskan,berarti yang berwakil dan wakil boleh memperhatikan perwakilan antara keduanya bila saja dikehendaki[sembarang waktu].Wakil adalah seorang yang dipercayai dari pihak yang berwakil.Oleh karenanya,apabila sesuatu yang diwakilkan rusak atau hilang,wakil tidak perlu mengganti,kecuali karena kelalaiannya.Wakil tidak boleh menjual atau membeli,kecuali dengan uang dan harga yang biasa diwaktu itu;tidak boleh pula menjual dengan rugi yang banyak.Dia pun tidak sah menjual barang yang diwakilkan kepadanya,untuk dirinya sendiri.

About admin

Nama saya gilang mahival, Hanya seorang hamba allah yang gemar menimba ilmu dari pesantren ahlussunnah. Dan mengharapkan ridha nya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*