Home / Islam / GASBU[Merampas]

GASBU[Merampas]

                   GASBU[Merampas]

Gasbu ialah mengambil atau merampas hak orang lain dengan cara paksa dan aniaya,hukum merampas ialah haram,dosabesar.

Firman Allah SWT:

‘’ Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui[Al-Baqarah :188]

  1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang[1561],
  2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,
  3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.[Al-Mutaffifin:1-3]

Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ اَنَسٍ قَالَ النَبِيُ صلى الله عليه وسلم لاَ يَحِلُ مَا لُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ اِلاَ بِطَيْبِ نَفْسِهِ .رواه الدار قطنى

Dari Anas.Nabi SAW telah bersabda:’’Tidak halal harta seorang muslim,kecuali dengan baik hatinya[suka rela].’’[H.R.Daruqutni]

About admin

Nama saya gilang mahival, Hanya seorang hamba allah yang gemar menimba ilmu dari pesantren ahlussunnah. Dan mengharapkan ridha nya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*