Home / KITAB NIKAH / HADANAH [Hak mendidik dan merawat]

HADANAH [Hak mendidik dan merawat]

HADANAH [Hak mendidik dan merawat]

Yang dimaksud hadanah disini ialah menjaga, memimpin dan mengatur segala hal anak2 yang belum dapat menjaga dan mengatur dirinya sendiri.

Apabila suami istri bercerai sedangkan keduanya mempunyai anak yang belum mumayyiz[belum mengerti kemaslahatan dirinya],maka istrinya yang berhak mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti kemaslahatan dirinya.Dalam waktu itu sianak hendaklah tinggal bersama ibunyaselam ibunya belum menikah dengan orang lain.Meskipun sianak ditinggalkan bersama ibunya,tetapi nafkahnya tetap wajib dipikul oleh bapaknya.

Apabila sianak sudah mengerti,hendaklah diselidiki oleh seorang yang berwajib,siapakah diantara keduanya[ibu dan bapak]yang lebih baik dan lebih pandai untuk mendidik anak itu.Akan tetapi,kalau keduanya sama saja,anak itu harus disuruh memilih siapa diantara keduanya yang lebih dia sukai.

SYARAT-SYARAT MENJADI PENDIDIK:

  1. Menjalankan agama.
  2. Dapat menjaga kehormatan dirinya.
  3. Orang yang dipercayai.
  4. Orang yang menetap didalam negeri anak yang dididiknya.
  5. Keadaan perempuan tidak bersuami;kecuali kalau dia bersuami dari keluarga anak yang memang berhak pula untuk mendidik anak itu,maka haknya tetap.

About admin

Nama saya gilang mahival, Hanya seorang hamba allah yang gemar menimba ilmu dari pesantren ahlussunnah. Dan mengharapkan ridha nya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*