Home / hutang / Jaminan / IKRAR [pengakuan]

IKRAR [pengakuan]

IKRAR [pengakuan]

Ikrar ialah mengakui kebenaran sesuatu yang bersangkutan dengan dirinya untuk orang lain.

Firman Allah SWT:

‘’ Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.[Al-Nisa:135]

Kata ahli tafsir,saksi atas diri sendiri itulah yang dimaksud dengan ikrar.Ikrar tersebut berguna untuk membuktikan kebenaran,melahirkan budi pekerti yang baik,dan menjauhkan diri dari sesuatu yang batil.

RUKUN IKRAR

  1. Yang mengaku,disyaratkan keadaannya ahli tasarruf dan sekehendaknya[kemauan sendiri]
  2. Yang diakui olehnya[muqar lah],hendaklah keadaannya berhak memiliki sesuatu yang diakuinya.
  3. Hak yang diakui,disyaratkan keadaan yang sebenarnya,bukan kepunyaan yang megakui ketika ia ikrar.
  4. Lafadz,syaratnya hendaklah menunjukkan ketentuan hak yang diakui.

About admin

Nama saya gilang mahival, Hanya seorang hamba allah yang gemar menimba ilmu dari pesantren ahlussunnah. Dan mengharapkan ridha nya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*