Home / Muamalat / JI’ALAH

JI’ALAH

JI’ALAH

Ji’alah ialah meminta agar mengembalikan barang yang hilang dengan bayaran yang ditentukan.

RUKUN JI’ALAH

  1. Kalimat itu hendaklah mengandung arti izin kepada yang akan bekerja,juga tidak ditentukan waktunya.
  2. Orang yang menjanjikan upahnya.Orang yang menjanjikan upah tersebut boleh orang yang kehilangan itu sendiri atau orang lain.
  3. Pekerjaan[mencari barang yang hilang]
  4. Disyaratkan memberi upah dengan barang yang tertentu.

YANG MEMBATALKAN JI’ALAH

Masing2 pihak boleh menghentikan perjanjian [membatalkannya]sebelum bekerja.Kalau yang membatalkannya orang yang bekerja,dia tidak mendapat upah,sekalipun dia sudah bekerja.Tetapi kalau yang membatalkannya adalah pihak yang menjanjikan upah,maka yang bekerja berhak menuntut upah sebanyak pekerjaan yang sudah dia kerjakan.

About admin

Nama saya gilang mahival, Hanya seorang hamba allah yang gemar menimba ilmu dari pesantren ahlussunnah. Dan mengharapkan ridha nya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*