Home / Islam / MAHRAM

MAHRAM

                MAHRAM

Mahram[orang yang tidak halal dinikahi]ada 14 macam:

TUJUH ORANG DARI PIHAK KETURUNAN

 1. Ibu dan ibunya[nenek],ibu dari bapak,dan seterusnya sampai keatas.
 2. Anak dan cucu,dan seterusnya kebawah.
 3. Sudara perempuan seibu sebapak,sebapak,atau seibu saja.
 4. Saudara perempuan dari bapak.
 5. Saudara perempuan dari ibu.
 6. Anak perempuan dari saudara laki2 dan seterusnya.
 7. Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya.

 

DUA ORANG DARI SEBAB MENYUSU

 1. Ibu yang menyusuinya.
 2. Saudara perempuan sepersusuan.

 

LIMA ORANG DARI SEBAB PERNIKAHAN

 1. Ibu istri[mertua]
 2. Anak tiri apabila sudah campur dengan ibunya.
 3. Istri anak[menantu]
 4. Istri bapak[ibu tiri].
 5. Haram menikahi dua orang dengan cara dikumpulkan bersama-sama,yaitu dua perempuan yang ada hubungan mahram,seperti dua perempuan yang bersaudara,atau seorang perempuan dipermadukan dengan saudara perempuan bapaknya,atau anak perempuan saudaranya,dan seterusnya menurut pertalian mahram diatas.

Firman Allah SWT:

‘’ Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[Q.S.An-Nisa:23]

About admin

Nama saya gilang mahival, Hanya seorang hamba allah yang gemar menimba ilmu dari pesantren ahlussunnah. Dan mengharapkan ridha nya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*