Riddah

Riddah

Riddah ialah keluar dari agama islam,baik pindah pada agama yamg lain atau menjadi tidak beragama.Terjadinya karena 3 sebab:

  1. Perbuatan yang mengkafirkan,seperti sujud pada berhala,menyembah bulan,batu dan lain2nya.
  2. Perkataan yang mengkafirkan,seperti menghinakan Allah,atau Rasul-Nya,begitu juga memaki salah seorang nabi Allah.
  3. I’tikad[keyakinan]seperti mengi’tikadkan alam kekal,Allah baru,menghalalkan zina,minum arak,begitu juga mengharamkan yang disepakati ulama akan halalnya.

Orang yang keluar dari agama islam [murtad]itu wajib disuruh taubat tiga kali,kalau juga tidak taubat,maka wajib dihukum mati.

Firman Allah SWT:

‘’ Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: “Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi. Sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah tenhadap) orang-orang dahulu “.[Q.S.Al-Anfal:38]

Apabila ia sudah dihukum mati,ia tidak boleh dimandikan,tidak disalatkan,dan tidak dikuburkan di pekuburan orang islam.

About admin

Nama saya gilang mahival, Hanya seorang hamba allah yang gemar menimba ilmu dari pesantren ahlussunnah. Dan mengharapkan ridha nya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*