Home / hutang / Jaminan / SULHU[perdamaian]

SULHU[perdamaian]

            SULHU[perdamaian]

Sulhu ialah akad perjanjian untuk menghilangkan rasa dendam,permusuhan atau perbantahan.

Mengadakan perdamaian adalah suatu perkara yang amat terpuji,bahkan diperintahkan dalam agama islam.

Sabda Rasulullah SAW:

والصلح جاءز بين المسلمين الا صلحااحل حراما او حرم حلا لا رواه ابن حبان والترمذى

‘’Perdamaian harus[boleh]antara muslimin,kecuali perdamaian yang menghalalkan barang yang haramdan mengharamkanbarang yang halal[H.R.Ibnu Hibban dan Turmudzi]

MACAM2 PERDAMAIAN

  1. Perdamaian antara muslimin deengan orang non muslim.
  2. Perdamaian antara imam dengankaum bugah[kaum yang tidak tunduk kepada imamatau kaum pemberontak]
  3. Perdamaianantara suami istri
  4. Perdamaian dalam urusan mu’amala.

About admin

Nama saya gilang mahival, Hanya seorang hamba allah yang gemar menimba ilmu dari pesantren ahlussunnah. Dan mengharapkan ridha nya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*