Home / Islam / Haji & Umroh / UMRAH

UMRAH

                        UMRAH

Hukum umrah adalah fardu ‘ain atas tiap2 orang laki2 atau perempuan,sekali seumur hidup,seperti haji.

Sabda Rasulullah SAW:

عن عا ئشة قا لت يا رسول الله هل على النسا ء من جها د قا ل نعم عليهن جها د لا قتا ل فيه الحج والعمرة رواه احمد وابن ما جه Dari Aisyah ia bertanya kepada Rasulullah SAW.’’Adakah wajib atas perempuan berjihad?’’Jawab beliau:’’ya, tetapi jihad mereka bukan peperangan,melainkan mengerjakan haji dan umrah.’’[H.R.Ahmad dan Ibnu Majah]

Syarat2 umrah adalah seperti syarat2 haji yang telah disebutkan sebelumnya.

RUKUN UMRAH ADA 5:

  1. Ihram serta berniat.
  2. Tawaf[mengelilingi]Ka’bah.
  3. Sa’I diantara bukit Safa dan Marwah.
  4. Bercukur atau menggunting,sekurang2nya memotong tiga helai rambut.
  5. Menertibkan keempat rukun diatas.

MIQAT UMRAH

Miqat zamani [ketentuan masa],yaitu sepanjang tahun boleh ihram untuk umrah.

Miqat makani[ketentuan tempat],seperti haji,berarti tempat ihram haji yang telah lalu itu juga tempat ihram umrah.Kecuali bagi yang bermaksud umrah dari Mekkah,hendaklah ia keluar dari tanah Haram ke tanah Halal.Jadi,miqat orang yang di Mekkah adalah tanah Halal.

WAJIB UMRAH

  1. Ihram dari miqatnya
  2. Menjauhkan diri dari muharramat atau larangan umrah,yang banyaknya sama dengan larangan haji.

ZIARAH KE MAKAM NABI MUHAMMAD SAW

Hukum ziarah ke makam Rasulullah SAW itu sunat,karena beberapa hadist menerangkan sunatnya ziarah ke kubur2 umumnya,sedangkan makam beliau tentu termasuk dalam kubur umum,ditambah pula dengan hadist Ibnu  Umar.

Sabda Rasulullah SAW:

عن ابن عمر قا ل النبي صلى الله عليه وسلم من زا ر قبري وجبت له شفا عتي رواه الد ارقطني

Dari Ibnu Umar. Rasulullah SAW bersabda:’’Barang siapa berziarah ke kuburku,dia akan mendapat syafa’atku[pertolonganku].’’[H.R.Daruqutni]

About admin

Nama saya gilang mahival, Hanya seorang hamba allah yang gemar menimba ilmu dari pesantren ahlussunnah. Dan mengharapkan ridha nya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*